กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้บริการเรา

บริษัท แอสบิลท์ ซัพพลาย จำกัด

บริการด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน-อุปกรณ์ของเครื่องจักร ชิ้นส่วนสั่งทำพิเศษ (Special part) และอุปกรณ์จับยึดประกอบชิ้นงาน (Jig &Fixture) ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการของลูกค้าต่อมาพัฒนาขยายงานมาถึงการออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งและบำรุงดูแลแบบครบวงจร

ผลงานล่าสุด