Asbuilt Supply Co., LTD.

บริษัท แอสบิลท์ ซัพพลาย จำกัด

บริการด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน-อุปกรณ์ของเครื่องจักร ชิ้นส่วนสั่งทำพิเศษ (Special part) และอุปกรณ์จับยึดประกอบชิ้นงาน (Jig &Fixture) ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการของลูกค้าต่อมาพัฒนาขยายงานมาถึงการออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งและบำรุงดูแลแบบครบวงจร

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ LINE

เบอร์โทร: 086-9943589

8EE9616B-0621-4627-8F88-8D2C88817E51